આજ્ઞાનુસાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજ્ઞાનુસાર

અવ્યય

  • 1

    આજ્ઞા અનુસાર-પ્રમાણે.

મૂળ

આજ્ઞા+અનુસાર