આજ્ઞાપત્રિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજ્ઞાપત્રિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આજ્ઞાપત્ર.

  • 2

    (ગાયકવાડનું) સરકારી 'ગેઝેટ'.