આજ્ઞાપાલક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજ્ઞાપાલક

વિશેષણ

  • 1

    આજ્ઞાનું પાલન કરનાર.