આજ્ઞામાં રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજ્ઞામાં રહેવું

  • 1

    આમન્યા કે કાબૂ માન્ય રાખીને વર્તવું; કહ્યામાં રહેવું.