આજ્ઞાવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજ્ઞાવાદી

વિશેષણ

  • 1

    આજ્ઞા કહેતું કે ફરમાવતું.