આજ્ઞા ઉઠાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજ્ઞા ઉઠાવવી

  • 1

    હુકમ પાળવો; માન્ય રાખવો.