આજ્ઞા માનવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજ્ઞા માનવી

  • 1

    હુકમ પાળવો, માન્ય રાખવો.