ગુજરાતી

માં આજુબાજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આજુબાજુ1આજૂબાજૂ2

આજુબાજુ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    આસપાસ; ચારે બાજુ.

મૂળ

'બાજુ,- જુ'નુ દ્વિત્વ

ગુજરાતી

માં આજુબાજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આજુબાજુ1આજૂબાજૂ2

આજૂબાજૂ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    આસપાસ; ચારે બાજુ.

મૂળ

'બાજુ,- જુ'નુ દ્વિત્વ