આજાનબાહુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજાનબાહુ

વિશેષણ

  • 1

    ઢીંચણસુધી પહોંચે તેવા લાંબા હાથવાળું.

આજાનુબાહુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજાનુબાહુ

વિશેષણ

  • 1

    ઢીંચણસુધી પહોંચે તેવા લાંબા હાથવાળું.