આજાનભુજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજાનભુજ

  • 1

    ઢીંચણસુધી પહોંચે તેવા લાંબા હાથવાળું.

આજાનુભુજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આજાનુભુજ

વિશેષણ

  • 1

    ઢીંચણસુધી પહોંચે તેવા લાંબા હાથવાળું.