આંટણ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંટણ પડવું

  • 1

    આંટણનું ચિહ્ન ચામડી ઉપર થવું.