આટલું બધું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આટલું બધું

  • 1

    ઘણું; ખૂબ.