આંટીમાં નાંખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંટીમાં નાંખવું

  • 1

    દાવમાં આણવું; સપડાવવું.