આંટીવીંટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંટીવીંટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક પ્રકારની વીંટી (સ્ત્રીઓ બે આંગળીએ સાથે પહેરે એવી).