આંટોફેરો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંટોફેરો કરવો

  • 1

    ફેરોફાંટો ખાવો; કાંઈ કામકાજ માટે જવું આવવું.