આટો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આટો કાઢવો

  • 1

    ખૂબ થકવવું; આટો ઊડે એમ કરવું.