આટો બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આટો બાંધવો

  • 1

    લોટ બાંધવો; કણક તૈયાર કરવી.