આંટો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંટો મારવો

  • 1

    આંટો ખાવો.

  • 2

    આમ તેમ ખાલી ફરવું.