આંટ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંટ જવી

  • 1

    શાખ જવી; બેઆબરૂ થવી.