આંટ તૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંટ તૂટવી

  • 1

    શાખ જવી; બેઆબરૂ થવી.