આઠોડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આઠોડ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છોડ પર ઊભાં કણસલાં ખંખેરી (કાપીને નહિ) એકઠી કરેલી જુવાર.