આડુંઅવળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડુંઅવળું

વિશેષણ

 • 1

  આડું ને અવળું; આમ તેમ; ઊંધું-છતું; આઘું-પાછું.

 • 2

  લાક્ષણિક કશા ક્રમ કે નિયમ વગરનું; ઢંગધડા વિનાનું.

 • 3

  ખરું; ખોટું; જૂઠું.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  આડું ને અવળું; આમ તેમ; ઊંધું-છતું; આઘું-પાછું.

 • 2

  લાક્ષણિક કશા ક્રમ કે નિયમ વગરનું; ઢંગધડા વિનાનું.

 • 3

  ખરું; ખોટું; જૂઠું.