આડખરચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડખરચ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સામાન્ય ખર્ચ ઉપરાંતનું બીજું આડુંઅવળું ખર્ચ.

આડખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડખર્ચ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સામાન્ય ખર્ચ ઉપરાંતનું બીજું આડુંઅવળું ખર્ચ.