ગુજરાતી

માં આડખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આડખરચ1આડખર્ચ2

આડખરચ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સામાન્ય ખર્ચ ઉપરાંતનું બીજું આડુંઅવળું ખર્ચ.

ગુજરાતી

માં આડખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આડખરચ1આડખર્ચ2

આડખર્ચ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સામાન્ય ખર્ચ ઉપરાંતનું બીજું આડુંઅવળું ખર્ચ.