ગુજરાતી

માં આડેધડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આડેધડ1આડેધડે2

આડેધડ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ધડો રાખ્યા વિના; જેમ આવે એમ.

ગુજરાતી

માં આડેધડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આડેધડ1આડેધડે2

આડેધડે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ધડો રાખ્યા વિના; જેમ આવે એમ.