ગુજરાતી

માં આડેધડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આડેધડ1આડેધડે2

આડેધડ1

અવ્યય

  • 1

    ધડો રાખ્યા વિના; જેમ આવે એમ.

ગુજરાતી

માં આડેધડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આડેધડ1આડેધડે2

આડેધડે2

અવ્યય

  • 1

    ધડો રાખ્યા વિના; જેમ આવે એમ.