આડેધડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડેધડ

અવ્યય

  • 1

    ધડો રાખ્યા વિના; જેમ આવે એમ.

આડેધડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડેધડે

અવ્યય

  • 1

    ધડો રાખ્યા વિના; જેમ આવે એમ.