આડનું દોઢ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડનું દોઢ કરવું

  • 1

    ઓડનું ચોડ કરવું; કાંઈનું કાંઈ-અવળું કે ઊલટું કરવું; ઊંધું વેતરવું.