આડસર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડસર

પુંલિંગ

 • 1

  પાણી અટકાવવાની પાળ-ભીંત.

 • 2

  આડી પાટડી; મોભ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પાણી અટકાવવાની પાળ-ભીંત.

 • 2

  આડી પાટડી; મોભ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પાણી અટકાવવાની પાળ-ભીંત.

 • 2

  આડી પાટડી; મોભ.