આડસાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડસાલ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એકાંતરું વર્ષ.