આડાં દોઢાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડાં દોઢાં કરવાં

  • 1

    ખટપટ કરવી.