આડિયું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડિયું કરવું

  • 1

    આડો લપેડો કરી લીંટ કાઢવી.