આડિલ્લ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડિલ્લ

પુંલિંગ

  • 1

    કફદોષથી પહોળો ઉચ્ચારાતો મંદ્ર કે મધ્ય સ્વર.