આડી ખીલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડી ખીલી

  • 1

    આડખીલી; વિધ્ન; નડતર.