આડી જીભ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડી જીભ કરવી

  • 1

    વચ્ચે આડું બોલીને હરકત નાંખવી; વાંકું બોલવું.