આડું ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડું ઊતરવું

 • 1

  રસ્તામાં કોઈ વચ્ચે આવી તેને પાર કરવો, એમ હરકત કરવી.

 • 2

  અપશુકન થવા (બિલાડી માટે ખાસ કરીને).

આડે ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડે ઊતરવું

 • 1

  રસ્તામાં કોઈ વચ્ચે આવી તેને પાર કરવો, એમ હરકત કરવી.

 • 2

  અપશુકન થવા (બિલાડી માટે ખાસ કરીને).