આડે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડે ચડવું

  • 1

    હઠ પર જવું; હઠે ભરાવું; ખૂબ હઠ લઈ બેસવું.