આડું ને ઊભું લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડું ને ઊભું લેવું

  • 1

    ખૂબ ધમકાવવું, ઊધડું લઈ નાખવું.