આડું ભાંગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડું ભાંગવું

  • 1

    પ્રસવમાં બાળક આડું આવતું હોય તેને બહાર આણવું.