આડે હાથે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આડે હાથે

  • 1

    ખોટું ખરું જોયા વિના; ઊંધું ઘાલીને; અપ્રમાણિકતાથી.