આણાસુખડી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આણાસુખડી આપવી

  • 1

    રજા આપવી.