આણું આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આણું આવવું

  • 1

    વહુને સાસરેથી તેડું આવવું-તેને વળાવવાનું કહેણ આવવું.

આણે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આણે આવવું

  • 1

    આણું કરવાને માટે આવવું.