આણું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આણું કરવું

  • 1

    આણું મોકલવું.

  • 2

    આણું વાળવાની રીત કરવી.