આણે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આણે જવું

  • 1

    આણું કરવાને માટે જવું.