આણ દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આણ દેવી

  • 1

    (દેવ દેવી ઇ૰ નું નામ દઈ) મનાઈ કરવી.