આણ ફરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આણ ફરવી

  • 1

    હુકમ કે સત્તા ચાલવી.