આણું મોકલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આણું મોકલવું

  • 1

    વહુને સાસરે આણવા તેડું મોકલવું.