આણ વર્તવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આણ વર્તવી

  • 1

    હુકમ કે સત્તા ચાલવી.