આણે વાણે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આણે વાણે

અવ્યય

  • 1

    જ્યાં ત્યાં.