આણું વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આણું વાળવું

  • 1

    કન્યાને સાસરેથી આણું આવ્યે તેને વળાવવી.