આત્મગતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મગતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આત્માની મરણ પછીની દશા.