આત્મગુહા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મગુહા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આત્મારૂપી ગુફા.