આત્મજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મજ્ઞ

વિશેષણ

  • 1

    આત્મજ્ઞાની.